Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs. Skabt af jobsearch.dk

Socialpædagog til Præstehaven

Lærer på Midt-og Vestsjælland

Om jobbet

Socialpædagog 37 t. pr. uge søges til ansættelse pr. 01.01 2020 - eller snarest derefter – vi rekrutterer løbende.

Kan du holde hovedet koldt, og hjertet varmt…så er du måske vores nye kollega??

Bo & Aktivitet, Kalundborg Kommune, søger en uddannet pædagog som ønsker at udfordre sig selv og kan se de faglige fordele i, at arbejde på tværs af dagtilbuddet og døgntilbuddet, men også på tværs af forskellige opgaver og projekter.

Bo & Aktivitet omfatter flere længerevarende botilbud, samværs- og aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse.

Kerneopgaven for Bo & Aktivitet er gennem pædagogisk støtte, vejledning, omsorg og pleje, at udvikle og vedligeholde borgerens individuelle evne til at mestre eget liv.

Bo & Aktivitet har fokus på den enkelte borgers værdier og ønsker hvor:

  • - borgeren har ansvar, indflydelse og selvbestemmelse
  • - borgeren er aktivt deltagende i hverdagen
  • - borgeren har en værdi- og meningsfyldt hverdag

Alle borgerne i Bo & Aktivitet har brug for hjælp, støtte eller guidning i alle sammenhænge i hverdagen. Der arbejdes respektfuldt, anerkendende og med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og måder at indgå i livet på.

Vi er i gang med en spændende organisatorisk omstilling, "Fælles sprog og Fundament”, som indeholder 4 pejlemærker. De 4 pejlemærker har stor betydning og værdi for os i hverdagen b...

Vil du udbyde et lærerjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.