Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs. Skabt af jobsearch.dk

Faglig dygtige pædagoger / pædagogiske assistenter til vuggestuerne i Team Høng

Lærer på Midt-og Vestsjælland

Om jobbet

Vil du være med til at skabe stærke pædagogiske læringsmiljøer, hvor hvert enkelt barn trives og udvikler sig? og kan du yde den ekstra indsats der gør, at sårbare og udsatte børn kan deltage på lige fod med andre børn?

Høng Børneunivers, Krudthuset og Spiren har fået midler fra en national pulje til at styrke kvaliteten i daginstitutionens indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage.

Vi søger derfor pædagoger / pædagogiske assistenter til 3 tidsbegrænset stillinger, i perioden 1. maj 2020 - 31. december 2022.

Som pædagog / pædagogisk assistent, vil du indgå i en personalegruppe, hvor der er fokus på høj faglighed og et anerkendende børnesyn. Vi arbejder med Kalundborg Kommunes KLAR-pædagogik, som betyder, at vi tilrettelægger hverdagens aktiviteter med udgangspunkt i den børnegruppe, vi har, og de læringsmål, vi sætter os.

I den kommende tid vil vi have særligt fokus på at styrke trivsel og læring for børn, der kommer fra sårbare og udsatte familier. Det gør vi bl.a. gennem arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, sprogindsatsen og et stærkt tværfagligt samarbejde.

Vuggestuerne, som er en del af områdeinstitutionen "Børnehusene Team Høng", er normeret således:

  • Krudthuset - er normeret til 24 vuggestuebørn (2 grupper á 12 børn)
  • Høng Børneunivers - er normeret til 10 vuggestuebørn
  • Spiren - er normeret til 10 vuggestuebørn

Vil du udbyde et lærerjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.