Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs. Skabt af jobsearch.dk

2 lærere til Harboøre Skole og Børnecenter

Lærer i Vestjylland

Harboøre Skole og Børnecenter søger 2 engagerede og udviklingsorienterede lærere

Harboøre Skole og Børnecenter søger 2 lærere pr. 1. august 2020, som har lyst til at indgå i et godt og udviklende kollegialt fællesskab med 60 gode kolleger. Den ene lærerstilling er en fastansættelse, mens den anden er et barselsvikariat.

Vi søger lærere, som kan varetage et skema der primært indeholder dansk på mellemtrinnet, men også gerne med linjefag i – og lyst til at undervise i bl.a. idræt og natur/teknologi. Endvidere søges en lærer til vores specialafdeling, hvor fagene matematik, engelsk og evt. natur/teknologi ønskes dækket.

Om du er nyuddannet eller har mange års erfaring vægtes ikke – vi prioriterer i højere grad, at vi kan mærke, at du vil være medvirkende til, at gøre en forskel for netop de elever du får indflydelse på.

Harboøre Skole og Børnecenter er en landsbyordning med specialafdeling tilknyttet i såvel børnehave som skole. Vi er blevet certificeret som DGI Børnehave og DGI Profilskole og er optagede af, at integrere motion og bevægelse endnu mere i hverdagen.

Harboøre Skole og Børnecenter prioriterer en stærk faglig udvik­ling og lyst til læring uden at gå på kompromis med trivslen. Kulturen er præget af engagerede medar­bejdere med en positiv indstilling til samarbejde og udfordringer. Forældrekredsen bakker loyalt op om skolens arbejde og har valgt en aktiv og velfun­gerende skolebestyrelse....

Vil du udbyde et lærerjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.