Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs. Skabt af jobsearch.dk

Fast stilling som pædagog pr. 1.8.20 på Rindum Kjærgaard

Lærer i Vestjylland

Fast stilling som pædagog pr. 1.8.20 på Rindum Kjærgaard

Uddannet pædagog pr. 1.8.20 til Specialskolen Rindum Kjærgaard.

På grund af øget tilgang af elever søger vi pr. 1.8. 2020 en uddannet pædagog. I samarbejde med skolens lærere varetager pædagogerne arbejdet med elevernes personlige og sociale udvikling og får derigennem et tydeligt ejerskab til den socialpædagogiske indsats.
Rindum Kjærgaard er beliggende i Ringkøbing og er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes specialskoler med tilbud til børn med særlige behov. Skolen er beliggende i byens nordlige udkant i dejlige naturomgivelser og har til huse i gode og tidssvarende bygninger.
Skolen har pt. 77 elever og 34 medarbejdere. Eleverne er fordelt i forskellige afdelinger opdelt efter alder og funktionsniveau.
Skolens elever er normaltbegavede med problematikker inden for adfærd, kontakt og trivsel, herunder tilknytningsforstyrrelser, ADHD-diagnoser og autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Vanskelighederne er generelt inden for kommunikation, socialt samspil og social forestillingsevne.
Stillingen er som udgangspunkt i skolens mellemgruppe/udskoling for elever med AKT-problematikker, men kan skifte i forbindelse med ændringer i elevgrundlaget. Skoletiden varetages af både lærere og pædagoger og foregår i et tæt samarbejde.
Eleverne har brug for en struktureret hverdag, hvor de gennem tæt kontakt med robuste, tydelige og rummelige voksne møder anerkendelse og får red...

Vil du udbyde et lærerjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.