Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs. Skabt af jobsearch.dk

Uddannelsesmentor for unge ved KUI (Den kommunale UngeIndsats) i Ringkøbing-Skjern Kommune

Lærer i Vestjylland

Uddannelsesmentor for unge ved KUI (Den kommunale UngeIndsats) i Ringkøbing-Skjern Kommune

KUI i Ringkøbing-Skjern Kommune søger en uddannelsesmentor med tiltrædelse 1. oktober 2020 i en stilling på 37 timer ugentligt. Stillingen er tidsbegrænset fra 01.10.2020 til 30.09.2022.

KUI er den sammenhængende ungeindsats, som i Ringkøbing-Skjern Kommune blev etableret august 2019. Indsatsen er en helhedsorienteret indsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.
Indsatsen består i forvejen blandt andet af styrket tværfagligt samarbejde samt en KUI-kontaktpersonsordning. Indsatsens formål er at hjælpe flere unge til at blive fast forankret i uddannelse og job.

Indsatsen ønskes nu udvidet med en uddannelsesmentor. Denne særlige indsats er for unge, som skal forlade grundskolen eller FGU for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Ydermere er indsatsen også for unge, som ikke kan rummes i de eksisterende forberedende tilbud.

Ansættelsesstedet vil være UU Ringkøbing-Skjern, som arbejder med uddannelsesvejledning og uddannelsesparathed for unge fra 7. klasse til 10. klasse på folke- og friskoler og unge under 25 år, indtil de har gennemført en ungdomsuddannelse.

Dine opgaver bliver blandt andet, at

  • være uddannelsesmentor for unge i overgangen fra grundskole/FGU til ungdomsuddannelse.
  • Være uddannelsesmentor for unge 15-17 årige uden uddannelsesplan.
    • Støtten tilrettel...

Vil du udbyde et lærerjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.