Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs. Skabt af jobsearch.dk

Kildegårdskolen søger lærer med kompetencer indenfor matematik og it-vejledning

Lærer i Storkøbenhavn

Kildegårdskolen søger lærer til indskoling/mellemtrin med ansættelse hurtigst muligt.

Stillingen indeholder:

 • Matematik på 3. årgang
 • It-vejledning (uddannelse er ikke påkrævet, men interesse og viden er en fordel)
  • Pædagogisk IT-vejledning
  • Teknisk kunnen

 • Natur og teknologi på 3. årgang
 • Evt. matematik støtte


Det forventer vi
 • Du er fagligt og pædagogisk velfunderet
 • Du har lyst til at være en del af et professionelt læringsfællesskab, hvor fælles forberedelse, evaluering og feedback er en naturlig del af hverdagen
 • Du er god til at skabe relationer og har mod til at prøve nyt i et tæt samarbejde med dine kolleger
 • Du giver eleverne de bedste forudsætninger for at blive så dygtige som muligt


Derfor skal du vælge Kildegårdskolen
 • Vi er certificeret som Unicef Rettighedsskole, hvor faglig læring, dannelse og trivsel er de bærende elementer i hverdagen
 • Vi værdsætter mangfoldigheden og arbejder på at både børn og voksne trives
 • Vi er en fleksibel og levende arbejdsplads, med en hverdag hvor læring og fællesskab går hånd i hånd
 • Vi arbejder målrettet og har fokus på professionelle læringsfællesskaber som det bærende i teamsamarbejdet, og nyansatte får tilbudt en mentor i det første skoleår


Herl...

Vil du udbyde et lærerjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.