Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs.

Herlev Byskole søger lærere pr. 1. august 2021

Lærer i Storkøbenhavn

Vi mangler dig, der vil være med til at udvikle skolen, så vi også i fremtiden vil være en attraktiv skole for elever, forældre og medarbejdere.

Vi har brug for dygtige uddannede lærere, der kan undervise i følgende fag:

  • matematik, natur/teknik, musik og håndværk/design til indskoling og mellemtrin
  • dansk i læseklasser
  • tysk i overbygning


Vi har fokus på et højt læringsudbytte i et miljø hvor alle trives, og vi har brug for dig, der brænder for uddannelse og dannelse.

Dine relationelle kompetencer, og din vilje til at arbejde teambaseret med dine kolleger vægtes højt hos os, og det er vigtigt, at du også kan samarbejde konstruktivt med skolens forældre.

Vi er en skole med to matrikler og ca. 900 elever samt 115 lærere og pædagoger. Vi lægger stor vægt på et stærkt samarbejde og et godt fælleskab.

Herlev Byskole har et trygt miljø som giver ro til at lære, til at opleve og til at undres.

Vi arbejder ud fra, at gode faglige kompetencer skal suppleres med veludviklede sociale kompetencer. Forskellighed er en styrke, og alle har ret til at blive set og hørt, men har samtidig pligt til at lytte og respektere andres meninger.

Vi har en fleksibel arbejdstid, hvor vi prioriterer, at undervisning af høj kvalitet kræver god forberedelse. Hos os læser en fuldtidslærer i gennemsnit 750 undervisningstimer årligt. Vi har selvstyrende team og fleksible skemaer, så du ha...