Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs.

Nordstrandskolen søger 3 lærere i fuldtidsstillinger

Lærer i København

Ser du det som en af dine fornemmeste opgaver at uddanne socialt og fagligt kompetente børn?
Brænder du for at sætte dit aftryk på et fagligt højt niveau? Går du ekstra glad hjem de dage, hvor en af dine elever lærte noget, som de ikke kunne i går? Bliv en del af en udviklingsorienteret skole, som har fokus på anerkendelse i relationerne, stærk faglighed, elevernes trivsel og udeskole.

På Nordstrandskolen ønsker vi kontinuerligt at være i udvikling og skabe resultater i fællesskab. Vi sætter barren højt ift. elevernes faglige udvikling og sociale trivsel. Vi har et veluddannet, ressourcestærkt vejlederteam til at understøtte lærere og pædagoger i løbende at være i udvikling. Vi arbejder systemisk og anerkendende med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Vi prioriterer samarbejdet og respektfuld kommunikation med forældrene højt. Vi tror på tydelig ledelse med fokus på at skabe motiverede medarbejdere, der danner nysgerrige elever.

Vi søger tre uddannede, fremsynede og engagerede lærere med linjefag eller undervisningskompetence i følgende fag:


  • Matematik og naturfagene: F/K, geografi, biologi, natur/teknologi
  • Dansk, engelsk, historie (også meget gerne fransk) – hovedsagligt i udskolingen
  • De praktisk-musiske fag; idræt, musik, madkundskab, billedkunst – fra 4.-9. årgang

Stillingerne kan evt. kombineres ud fra andre fagkombinationer.

Det er vigtigt for os, at du:


  • brænder for dine fag og for ...