Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs.

Drømmestilling for den ambitiøse læsevejleder eller læsekonsulent

Lærer i Nordsjælland

Skolekonsulent med fokus på skriftsproglige vanskeligheder

Da vores skolekonsulent gennem mange år har valgt at gå på efterløn, har Kompetencecenter Grønnevang (KCG) på Grønnevang Skole i Hillerød en stilling som skolekonsulent ledig til besættelse pr. 1. august 2021. Stillingen omfatter varetagelse af korterevarende kurser for grupper af elever på Hillerød Kommunes skoler med fokus på brug af IT-hjælpemidler til kompensation for læse- og stavevanskeligheder. Planlægning, opfølgning, undervisning, konsultativ bistand, vejledning af lærere og forældre i forbindelse med disse elevkurser vil være naturlige dele af denne opgave.

Du vil som konsulent være med til at understøtte og udvikle den inkluderende indsats for elever med skriftsprogsvanskeligheder i Hillerød Kommune i tæt samarbejde med en anden skolekonsulent og kommunens læsekonsulent.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling, hvoraf konsulentstillingen udgør 70 %. De resterende 30 % af stillingen sammensættes af opgaver og funktioner på Grønnevang Skole, der tager udgangspunkt i ansøgers interesser og kompetencer. Det kunne f.eks. være supplerende indsatser på almenområdet f.eks. læsehold, ligesom det kunne være undervisning i udskolingen, undervisning i KCG eller tekniske support- og driftsopgaver i relation til læse-skrive-teknologiindsatsen. Det er også en mulighed kun at søge konsulentdelen og således tiltræde en 70 %-stilling.

Stillingen tilbyder en høj grad af fle...