Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs.

GENOPSLAG - Lærer til Ådum Børneunivers

Lærer i Vestjylland

GENOPSLAG - Lærer til Ådum Børneunivers

På grund af for få ansøgere med kompetencer i BÅDE dansk og musik genopslås stillingen herved.
Stillingen er til besættelse 1. juni eller evt. 1. august.
Ansøgningsfrist den 27. april.
Se oprindeligt opslag her:

Ådum Børneunivers har pr.1.maj eller snarest herefter en stilling ledig. Stillingen ønskes besat med en underviser, der har kompetencer i fagene musik og dansk.
Har ovenstående vakt din nysgerrighed – så læs videre.

Lidt om os:
Ådum Børneunivers er en lille skole beliggende i det vestjyske i nærheden af Tarm. Vi er en Helhed, hvilket vil sige, at vi har skole, SFO, børnehave og vuggestue på samme matrikel. I skolen er der ca. 70 dejlige børn fordelt på årgangene 0.-6. klasse. SFO benyttes af ca. 20 børn. I vores børnehave/vuggestue trives ca. 40 børn.

Vi kan tilbyde arbejdsrum og fællesskab med 8 undervisere. Du vil opleve et tæt samarbejde, hvor alle hjælper og støtter hinanden.
Du vil møde vores pedel, sekretær og vores rengøringsassistent.
I SFO, børnehave og vuggestue arbejder ca. 12 medarbejdere.

Vi har en aktiv forældrekreds, der står sammen om hele Børneuniverset.
Vi har gode udenoms arealer, som vi er stolte af. Bl.a. en Multibane, en Tarzansti, en Bålhytte og en Fitnessbane. Disse benyttes flittigt af eleverne i pauserne og af sognet uden for skoletid.