Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Lærer i Nordsjælland

CareMatch søger for kunde i Nordsjælland

Du kan med din forståelse for målgruppen både undervise og tilrettelægge den pædagogiske behandlingsindsats for normaltbegavede børn og unge med særlige kompetencer og udfordringer. Der er fuld fagrække.

Vi søger nye kollegaer til vores afdeling i Nordsjælland, da vi oplever en øget tilgang af elever og studerende.

Du bliver en del af en større organisation, hvor du kan sætte dine kompetencer i spil, i et engageret og fagligt stærkt team der prioriterer løbende faglig udvikling og efteruddannelse. Vi underviser på små hold, hvor normeringen er minimum 1:3.

Målgruppen

Alle elever er normaltbegavede med særlige udfordringer og behov. Til skolen visiteres blandt andet børn og unge med diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD, depression, isolationsproblematikker og skolevægring.

Det er karakteristisk, at eleverne har en mangelfuld skolegang bag sig og som følge deraf, et lavere fagligt niveau end deres jævnaldrende. Hellere præcisere, at der er behovs for at kunne lave differentieret undervisning. Mange af vores elever er godt med fagligt, så når først trygheden er der, kan de sagtens. Det kunne lyde som om man underviser på lavt niveau, og det gør man ikke, men man underviser meget individuelt.

Din opgave

Du varetager planlægning og udførelse af undervisningen i mellem-og udskolingen i et fagligt ...