Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Lærer i Nordsjælland

Hillerød Dagbehandlingsskole søger uddannede lærere til afdeling Store Dyrehave Skole.

Vi udvider fagrækken og søger derfor lærere, der kan indgå i både mellemtrinnet og udskolingen.

Vi søger lærere med erfaring indenfor


  • matematik i udskolingen og naturfagene
  • madkundskab og kulturfagene
  • dysleksi og VAKS - herunder testning og opfølgning.


Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er en skole til børn, unge og deres familier, som har særlig behov for støtte. Skolen har elever fra indskolingen og til udskolingen. ”Der er tale om en foranstaltning efter serviceloven samt folkeskoleloven, og der er tale om børn, unge og familier, hvor der er stor bekymring for barnets/den unges trivsel, og hvor der ud over et behandlingsbehov kan vise sig et specialundervisningsbehov”, siger skoleleder Frants Kuhlman om målgruppen.

Det betyder at du vil møde elever, som


  • er normalbegavede med sociale, personlige og familiemæssige udfordringer
  • til tider udfordrer regler og normer samt dens voksnes autoritet
  • kan have udfordringer med krav
  • kan have udfordringer med at indgå i alderssvarende relationer
  • kan have vanskeligheder med at regulere følelsesmæssige udsving
  • som oftest har haft en udfordrende skolegang bag sig.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elev


HDS tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og ...