Lærer-jobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Lærer i Storkøbenhavn

Heldagstilbuddet Nørregård søger to relations kompetente og anerkendende lærere med styr på didaktikken, der drømmer om at gøre en forskel for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. I bliver en del af en lille børnegruppe, som har et lavt funktionsniveau og kognitive, sociale og/eller sproglige vanskeligheder f.eks. forstyrrelser inden for autismespektret. Det betyder, at du skal være tålmodig, have en legende og bred tilgang til læring og det at være medskaber af børnenes fællesskaber.

Heldagstilbuddet Nørregård er nyetableret og hører under Brøndbyvester Skole. Vores nye kollegaer bliver en del af et faglig ambitiøst team bestående af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, børnehaveklasseleder og viceskoleleder.

Vi udvider børnetallet i Heldagstilbuddet, så der fra 1. august 2024 vil være op til 20 indskolingsbørn. I arbejdet med børnegruppen er der rig mulighed for faglig fordybelse og indflydelse på tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis. Vi ser gerne, at du er udviklingsorienteret, og at du har erfaring med specialpædagogiske metoder fx TEACHH. Vi har et tæt samarbejde med et fast team fra PPR. Der er løbende sparringsmøder med relevante fagligheder herunder specialpædagogiske vejledere, logopæder, fys-/ergoterapeuter og psykolog.

Vi drømmer om lærere, der har erfaring med målgruppen og som har lyst til at arbejde med læring i denne målgruppe. I er gerne fagfagligt velfunderet inden for matematik og naturfag eller de prakt...