Lærer-jobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Lærerjobs i Odense

Her et udvalg af lærerjobs i Odense:

Klinisk Lektor i Anæstesiologi

Ved Forskningsenheden for Anæstesiologi, Klinisk Institut, opslås en stilling som klinisk lektor med 30 konfrontationstimer i gennemsnit til besættelse i perioden 1/9-2023 til 30/8-2026. Funkti...

Instruktorer til Metode 3

Institut for Statskundskab søger et antal instruktorer til varetagelse af holdundervisning i efteråret 2023 ved Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske studier. Det drej...

Instruktorer til Sociologi

Institut for Statskundskab søger et antal instruktorer til varetagelse af holdundervisning i efteråret 2023 ved Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier. Det drej...

Instruktorer til Sammenlignende Statskundskab

Institut for Statskundskab søger et antal instruktorer til varetagelse af holdundervisning i efteråret 2023 ved Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier. Det drej...

Instruktorer til Indledende Statskundskab

Institut for Statskundskab søger et antal instruktorer til varetagelse af holdundervisning i efteråret 2023 ved Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier. Det drej...

Ekstern lektor til arbejdsretlige fag

Ved Juridisk Institut, [xxxxx] , og med tjenestested i Odense, vil en stilling som ekstern lektor i arbejdsretlige fag være ledig til besættelse den 1. september 2023 eller efter nær...

Ekstern lektor i IT-ret

Ved Juridisk Institut, [xxxxx] , og med tjenestested i Odense, vil en stilling som ekstern lektor i IT-ret være ledig til besættelse den 1. september 2023 eller efter nærmere aftale....

Pædagog til Sanderumskolens Heldagsafdeling

Heldagsafdelingen er et specialpædagogisk skoletilbud til børn med generelle og specifikke indlæringsproblemer, som kan være kombineret med socio- og emotionelle problemstillinger. Eleverne har bru...

Pædagog til Honningkrukken Børnehus

Hvis du selv og andre oplever dig som en pædagog, hvor engagement og faglighed er det bærende, og villigheden til at lære samt bidrage til udviklingen er noget du har mod og lyst til, så er du måsk...

Pædagog til Fridasholm Børnehus

Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt so...

Pædagog til Ungetilbuddet Tarup

Da en af vores kollegaer har valgt at søge nye udfordringer, mangler vi en kollega på 32 timer ugentligt med opstart 1. august 2023. Vi arbejder både dag- og aftenvagter, samt i weekender. Vores ar...

Pædagog til Jernbanegade Børnehus

Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv? Vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget...

Pædagoger til Børneinstitution Sct. Hans

Har du lyst til at være en del af et børnehus, hvor vi sammen skaber de bedst mulige betingelser for børnefællesskaber, leg og det enkelte barns trivsel, udvikling og læring? Har du mod på at udvik...