Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs. Skabt af jobsearch.dk

Pædagog/Socialpædagog til Psykiatrisk Afdeling Svendborg - SVP3

Lærer på Fyn


Vi søger en pædagog/socialpædagog til fast stilling på vores nye midlertidige åbne afsnit SVP3. Stillingen er på 37 timer med skiftende vagter og weekendvagter hver anden uge. Du vil indgå i fremmødeprofilen på linje med det øvrige plejepersonale i afsnittet.

Hvem er vi

Vi er på nuværende tidspunkt et rent åbent afsnit. I september 2020 er en totalrenovering af afdelingen klar til, at vi kan flytte tilbage, og afsnittet vil igen være integreret åbent og lukket afsnit med plads til 20 patienter.

Vi arbejder tværfagligt og har fokus på det relationelle samarbejde med patienten i centrum, og hvor de pårørende og lokalpsykiatrien samt øvrige netværk spiller en vigtig rolle i samarbejdet.

Personalegruppen er sammensat af en overlæge, en funktionsleder, en stedfortræder, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, pædagog, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut/ergoterapeut, sekretær samt aktivitets/ peermedarbejder (medarbejder med brugerbaggrund)

Vi samarbejder tæt med de 2 øvrige sengeafsnit, og vi arbejder med en række udviklingsopgaver, som du også bliver en del af og får indflydelse på, - herunder kan eks. nævnes fokuseret implementering af Safewards.

Vi søger en kollega

  • Der har pædagogisk erfaring fra behandlingspsykiatrien.
  • Der kan arbejde målrettet og relationelt i forhold til patienten og dennes netværk.
  • Der kan ar...

Vil du udbyde et lærerjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.