Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs. Skabt af jobsearch.dk

Lærer med læsevejlederfunktion til Søndermarksskolen

Lærer i Sydjylland

Brænder du for dansk i indskolingen? Og er du uddannet læsevejleder eller har lignende kompetencer med interesse for det fagligt supplerende undervisningsområde?

Om jobbet
Med skolens værdier Faglighed, Trivsel og Mangfoldighed som grundlag for læringsaktiviteterne og samarbejdet i de professionelle læringsfællesskaber har vi brug for dine kompetencer til flg. fag i det kommende skoleår:

  • 3B: Dansk, billedkunst og idræt
  • Læse-/skrivevejledning og danskfaglig supplerende undervisning

Læsevejlederuddannelsen er ikke en forudsætning for at få stillingen; efteruddannelse kan aftales.

Vores forventninger til samarbejdet

  • At du mestrer og værdsætter det gensidigt forpligtigende samarbejde i de professionelle læringsfællesskaber i såvel klynge-/årgangsteam som fagudvalg.
  • At du er en engageret klasserumsleder med hjertet på rette sted.
  • At du brænder for læring og ser relationsarbejdet som én af vejene til høj faglighed og progression.
  • At du kan arbejde datainformeret med tydelige læringsmål og elevfeedback.
  • At du kan anvende IT og inddrager bevægelse i undervisningen.

Vi tilbyder dig

  • En arbejdsplads centralt beliggende i Vejle og alligevel omkranset af skov og andre skønne udefaciliteter med Søndermarkshallen som nærmeste nabo.
  • ...

Vil du udbyde et lærerjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.