Lærer-jobs.dk

Find lærerjobs. Skabt af jobsearch.dk

Underviser (adjunkt/lektor) i socialt arbejde til VIA Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

Lærer i Århus

VIA Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus søger en socialrådgiver med en faglig profil primært inden for voksen udsatte-området til ansættelse som adjunkt/lektor per 1. oktober 2020.

Om stillingen
Vi søger en underviser, der er optaget inden for udviklingen af og videngrundlaget for socialt arbejde, der har lyst til at undervise, og som kan bringe den socialfaglige praksis ind i undervisningsforløbene.

Som underviser skal du varetage og udvikle undervisning på Socialrådgiveruddannelsen på både fremmødeuddannelsen og på den net-baserede uddannelse.
Du vil skulle undervise på relevante efter- og videreuddannelsesforløb i VIA. En del af stillingen som underviser er også at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter, og der vil være mulighed for at indgå i internationale aktiviteter og internationalt samarbejde.

En stilling som underviser ved Socialrådgiveruddannelsen betyder, at man ofte har et felt, man arbejder særligt i dybden med, i dette tilfælde særligt voksne udsatte-området, men man forventes også at skulle undervise i andre tematikker og moduler, herunder praktikmodulet og bachelorvejledning m.v.

Undervisningen baserer sig på forskningsbaseret og løbende opdateret viden. Det er vigtigt, at du har viden om og erfaring med grundlæggende elementer i socialt arbejde som fx tværprofessionelt samarbejde, sagsarbejde, nye funktioner og roller, digitalisering samt socialt arbejdes organisering og ...

Vil du udbyde et lærerjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.